Ξενοδοχεία στην Λευκωσία

Ξενοδοχεία στην Κύπρο στην Λευκωσία

HILTON CYPRUS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 377 777
CLEOPATRA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 844 000
HILTON PARK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 695 111
HOLIDAY INN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 712 712
CASTELLI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 712 812
CENTRUM ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 456 444
CLASSIC ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 664 006
EKALI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 922 501
EUROPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 692 692
HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 922 450
MAKRIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 922 419
MYLOS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 922 536
ASTY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 773 030
AVEROF ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 773 447
CROWN INN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 778 989
HEALTH HABITAT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 952 283
RIMI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 680 101
ROYIATIKO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 445 445
SKY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ +357 22 666 880
CHRISTY'S PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 ΑΣΤΕΡΙ +357 22 952 655
DENIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 ΑΣΤΕΡΙ +357 22 330 315
KRYSTAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 ΑΣΤΕΡΙ +357 22 922 433
MINAIDE'S ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 ΑΣΤΕΡΙ +357 22 922 421

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ